050-5589821

סימון אריזות חומרים מסוכנים

על סימון אריזות חומרים מסוכנים

כל פרויקט של פינוי פסולת מסוכנת מבוצע על ידי חברת מיחזור טק בהתאם לכל דרישות החוק, החל מרכבים מאושרים ועד לנהגים מנוסים, נושאי רישיונות מתאימים. בין היתר בחברה דואגים לסימון אריזות חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות החוק, באופן נכון, ברור ומפורט.

סימון בהתאם לתקן הישראלי

אנו מסמנים אריזות של חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות המחייבות של תקן 2302 הישראלי, העוסק בסיווג, סימון ותיווי של חומרים מסוכנים. הסימון מפרט בין היתר:

  • תווית המזהה את החומר כמסוכן עם סמל אוניברסאלי מוכר, מגדירה את סוג החומר ומסווגת את סוג הסכנות הטמונות בו.
  • פרטי מקור חומר מסוכן- בין אם מדובר בגורם משווק, יצרן, סוכן או יבואן.
  • פרטי החומר המסוכן- הגדרת סוג חומר מסוכן בהתאם לקבוצה אליו הוא שייך.
  • גיליון בטיחות- המפרט את אופן ההתנהלות, הטיפול והשינוע של החומר המסוכן. הגיליון כולל מידע אודות תכונות החומר, ההשפעות והסכנות הגלומות בו וכיצד להימנע מהן. כמו כן הוא מכיל מידע אודות מרכיבי החומר, תוכנות כימיות ופיזיקאליות, הוראות עזרה ראשונה, אמצעי זהירות, נוהל כיבוי אש, מידת רעילות, מידת יציבות, מידת רדיואקטיביות, אמצעי מיגון אישי, אופני שינוע, אמצעי סילוק של החומר, מידע סביבתי וכו'.

פינוי וסימון חומרים מסוכנים

לפינוי וסימון חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, לקבלת פרטים נוספים וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם מיחזור טק בטלפון 050-5589821 או למייל Kobi.r.teck@gmail.com.