050-5589821

פינוי פסולת כימית

דגשים בפינוי פסולת כימית מסוכנת

בחברת מיחזור טק מתמחים בפינוי פסולת מסוכנת מסוגים שונים, לרבות פינוי של פסולת כימית. תהליך הפינוי מבוצע במקצועיות בהתאמה מלאה לדרישות החוק, עם כלי רכב מורשים ותקניים ועם נהגים מנוסים נושאים ברישיון מתאים.

על פינוי פסולת כימית

שלא כמו פסולת רגילה המושלכת לפחי אשפה, פינוי פסולת כימית מסוכנת נדרש בתהליך ייחודי. בין היתר בעת פינוי פסולת כימית יש לתת את הדעת על ההביטים הבאים:

  • נאסר על השארת פסולת כימית במקומות ציבוריים, בחדרי חום, חדרי קור וחדרי מכשירים.
  • החוק מחייב לפנות פסולת מסוכנת עד חצי שנה ממועד היווצרותה.
  • פסולת כימית יש להעביר למיכלים מיוחדים ייעודים לאיסופה.
  • כלים מזכוכית שהכילו את החומר הכימי יש לשטוף טרם החזרתם לשימוש.
  • כלי פלסטיק שהכילו חומר כימי נדיף יש להעמיד לנדוף מלא ולאחר מכן ניתן להשליכם לפחי אשפה רגילים.
  • כלי פלסטיק שהכילו חומר כימי שאינו נדיף יש להכניס לשקית מיוחדת עם מדבקה ולפנות לאתר פסולת ייעודי.
  • את מכלי פסולת כימית יש לסמן כנדרש בחוק עם מדבקות מתאימות הכוללות את פרטי החומר הכימי, הגורם האחראי עליו ולצרף לכך גיליון בטיחות וכל טופס נוסף הנדרש בחוק.
  • פסולת כימית יש לפנות רק לאתרים מורשים ייעודיים למרה זו.
  • פינוי פסולת כימית נדרש להתבצע רק על ידי גורם מורשה לשינוע חומרים מסוכנים.

פינוי חומרים כימים מסוכנים

לפינוי חומרים כימיים מסוכנים בהתאם לדרישות החוק, לפרטים נוספים ולקבלת וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם מיחזור טק בטלפון 050-5589821 או למייל Kobi.r.teck@gmail.com.