050-5589821

נוהל חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים הם שם כולל לקבוצה של חומרים שיכולים לסכן בני אדם, את הסביבה או רכוש, וכן עלולים ליצור השפעות על איכות האוויר, על הקרקע, על מי הים ועל מי התהום. לכן, המדינה הגדירה נהלים מיוחדים לטיפול בחומרים מסוכנים.

חומר מסוכן אינו מסוכן בהכרח בכל מצב שבו הוא יהיה, או לכל יצור חי, בכל ריכוז, וגם הסיכון שהוא יכול ליצור עבורם יכול להיות תלוי במספר גורמים. כמו כן, יכולות להיות לו השפעות מזיקות לטווח קצר והשפעות מזיקות לטווח ארוך יותר.

נוהל פריקה וטעינה של חומרים מסוכנים

כחלק מנוהל חומרים מסוכנים, מדינת ישראל הגדירה נהלים עבור פריקה וטעינה של חומרים מסוכנים. על נהלים אלו ניתן למנות:

  • חובה לאחסון בנפרד באופן מוחלט רעלים ופסולת מסוכנת העלולים ליצור ביניהם תגובה כימית, או שההנחיות לטיפול בהם בחירום סותרות. יתר על כן, ייתכן ויידרשו הפרדות נוספות בהתאם להחלטת הממונה במקום.
  • אסור לאחסן חומרים מסוכנים נוזליים מעל חומרים מסוכנים שהם במצב צבירה מוצק או אבקתי
  • חובה לאחסן אריזות ריקות שהכילו רעלים ופסולת מסוכנת בנפרד לחומרים המסוכנים האחרים, במיקום משולט ובצד
  • חובה לפרוק ולטעון חומרים מסוכנים במקומות המיועדים לכך בלבד
  • ניתן לפרוק חומרים מסוכנים רק על גבי משטח אטום הרמטית
  • כל עסק שמתעסק בפריקה וטעינה של חומרים מסוכנים חייב להכין נוהל פריקה וטעינה הדורש אישור. על הנוהל לכלול את אמצעי הזהירות שהעסק נוקט בהם בעת פריקה וטעינה של חומרים מסוכנים, אישור לנוכחות של נציג בזמן הפריקה והטעינה. יש צורך לעדכן את הנוהל אחת לשנה
  • ועוד סעיפים רבים

לכן, פינוי, פריקה וטעינה של חומרים מסוכנים יכול להיות כאב ראש רציני.

פריקת וטעינת חומרים מסוכנים

כדי שלא תלכו לאיבוד בתוך כל הנהלים והביורוקרטיה, אנחנו מציעים לכם את שירותינו כעסק מורשה ומאושר על ידי משרד הבריאות לשינוע של רעלים ומומרים מסוכנים מזהמים ממקום למקום. איתנו, לא תצטרכו לדאוג למילוי כל הסעיפים הנדרשים- אנו נעשה זאת עבורכם.

הצוותים שלנו מקצועיים ומיומנים וידאגו לכל מה שתצטרכו, כך שתוכלו להיות בראש שקט.

נוהל חומרים מסוכנים