050-5589821

טיפול בחומ"ס ושופכין

חברתנו נותנת מגוון רחב של פתרנות בנושא:

1. טיפול בשפכים :חומצי ,אמלסיות ,סולבנטים, אלקלנים ועוד

2. אטמנות באתרים מורשים על ידי המשרד להגנת הסביב

3. כמו כן שאיבה והובלת שומנים צמחי, מנראלי למתקני טיפול מורשים