050-5589821

טיפול באריזות

חברת מיחזור טק תתן לכם מענה שותף בנושא מיחזור אריזות משומשות, קוביות ,חביות ,ג'רקנים פלסטיק ועוד

אפשריות טיפול גריסה ,אשמדה ,אטמנה, שימוש חוזר

כמו כן אנו מספקים אריזות ממחזרות לשימושים רבים:

  • לחומרי גלם
  • יצוא , אטמנות 
  • מילוי בוצות
  • אבקות
  • שבבים
  • חומרים נוזלים ועוד.

דוגמאות למצרנו : חביות פלסטיק או ברזל לנוזלים קביות 1000 ליטר או 800 ליטר, חביות חישוק ברזל או פלסטיק 220 ליטר 120 ליטר לנוזלים אבקות בוצות, גרקנים: 25 ליטר 35 ליטר