050-5589821

אספקות מיוחדות

אספקות מיוחדות לאריזות דרישת לקוח:

1. צביעת קוביות חיצונית לזיהוי חומרים לפי צבעים כדי להמנע מראקציות בין חומרים

2. צביעת חביות פנימית למכנות אוטומטיות לפריקת חומרים באופן מבוקר

3. קביות פתוחות לפינוי בוצות בשקים,ושימוש כמאצרות להובלת חומ״ס

צביעת קוביות חיצונית

לזיהוי חומרים לפי צבעים כדי להמנע מראקציות בין חומרים

 

 

צביעת חביות פנימית

למכנות אוטומטיות לפריקת חומרים באופן מבוקר

 

קוביות פתוחות לפינוי בוצות בשקים

שימוש כמאצרות להובלת חומ"ס

 

קוביות ללא ברז