050-5589821

איסוף שמן ממוסכים ומפעלים

איסוף שמן ממוסכים ומפעלים

חברתנו מעניקה פתרונות חומ"ס לחברות ומפעלים, לרבות טיפול, איסוף ופינוי של שמנים לאתרים מורשים. ברשותנו מצויים כל הידע, הכלים, הרישיונות, ההיתרים והאישורים עבור איסוף שמן ממוסכים ומפעלים, ומכיוון שאנו עובדים עם חברות רבות ביכולתנו לספק פתרונות גמישים בעלויות נוחות.

 

יש לציין כי המחירים עצמם משתנים בין לקוחות בהתאם למספר פרמטרים, ביניהם תכיפות הפינוי הנדרש, סוג הטיפול הנדרש בבור שומן, מיכל איסוף ייעודי, מפריד שומנים וכדומה, וכן לפי נפחי השמנים הנדרשים לפינוי, מיקום המפעל או המוסך, סוג הביובית ומורכבויות אחרות. בכל מקרה, ביכולתנו לספק שירותי תחזוקה שוטפים לרבות שאיבה של השמן, שטיפה וטיפול במתקן האיסוף, וכמובן גם פינוי של השמנים לאתרים מורשים לטיפול ומחזור. יש לציין כי אנו גם מנפיקים את האישור עבור הפינוי החוקי של השמן, כך שלקוחותינו עומדים בכל החוקים, התקנות וההוראות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה.

מדוע צריך לאסוף שמנים

איסוף שמן ממוסכים או ממפעלים הינו חלק מחובה חוקית, בהתאם להוראות של המשרד להגנת הסביבה. מדובר בשמנים מינרליים המהווים חלק מההתנהלות השוטפת, למשל לצרכי סיכוך של מכונות, גירוז של מכוניות וכדומה. שמנים אלו נחשבים לרעילים ובהחלט עלולים לפגוע בקרקע ובמי התהום במידה והם מחלחלים מטה, כמו גם לפגוע בבריאותם של בני אדם במידה והם מגיעים למקורות מים שונים. על כן, חובה לבצע הפרדה, שמירה ואיסוף שמן ממפעלים וממוסכים, ומי שאינו עומד בדרישות החוק מבצע עבירה פלילית. אמנם, נדירים המקרים של עונשי מאסר במקרים אלו, אולם בהחלט מוטלים קנסות כספיים גבוהים, שלא לדבר על הקפאת פעילות המפעל או המוסך על כל המשתמע מכך.

 

למעשה, כמעט כל המפעלים והמוסכים עומדים תחת הגדרת "משתמש שמן" של המשרד להגנת הסביבה. הגדרה זו נכונה לגבי כל מי שצורך שמנים מינרליים בכמות שמעל ל- 20 ליטרים בחודש. ולפי ההוראות, כל עסק שנמצא תחת קטגוריה זו חייב להציב מתקני איסוף ייעודיי, או בורות שומן, לדאוג לתחזוקתם השוטפת, ולפנות את השמנים לאתרים מורשים. ישנן הוראות מפורטות האומרות כיצד מאחסנים שמנים משומשים כאלו, איך מפרידים אותם, לאן מפנים אותם, איך מטפלים בדליפות וכן הלאה. וכאמור, את המלאכה של איסוף שמנים ממוסכים ומפעלים, ואת הפינוי לאתרים מורשים, חייבת לבצע חברה בעלת היתרים לכך מטעם המשרד להגנת הסביבה, ורק היא יכולה להנפיק את האישור הנדרש לצורך עמידה בתקנות.

 

לפרטים נוספים בנושא ולהזמנת שירותי חברתנו, פנו אלינו בטלפון 050-5589821.

 

 

איסוף שמן ממוסכים ומפעלים