050-5589821

איכות הסביבה פינוי חומרים מסוכנים

הגדרות איכות הסביבה לפינוי חומרים מסוכנים

שמירה על איכות הסביבה הפכה בעשור האחרון בארץ ובעולם לערך עליון. אחד הגורמים היותר בעייתיים לשמירת איכות הסביבה הינו בכל הקשור לטיפול ופינוי של חומרים מסוכנים, העלולים לפגוע, לזהם ולהרעיל מקורות מים, קרקעות, צמחייה, בעלי חיים ובני אדם. כפועל יוצא מכך הוצאו תקנות מחמירות על ידי משרד איכות הסביבה לפינוי חומרים מסוכנים באופן מפוקח ובטוח. את התקנות חברת מיחזור טק דואגת ליישם באופן מלא.

הגדרת פסולת של חומרים מסוכנים

על פי משרד איכות הסביבה פסולת של חומרים מסוכנים מוגדרת לפי תכונות כימיות, תכונות פיזיקאליות, מידת ריכוז וכמות. בגין תכונות אלו אם פסולות מסוכנות אינן מאוחסנות, מטופלות, מובלות ומוטמנות כראוי, הן עלולות  להוביל לפגיעה זמנית או קבועה ובלתי הפיכה בסביבה ובבני אדם, בין אם על ידי זיהום, פגיעה, הרעלה, תחלואה ו/או תמותה. כמו כן תכונות המגדירות פסולות כמסוכנת יכולות להיות בגין היותה דליקה, נפיצה, רעילה, מזיקה, גורמת לגירוי, רדיואקטיבית, מסרטנת, פוגעת בפריון וכדומה. מקורה של פסולת זו הינו לרוב מתוצרי לוואי של תעשיות שונות העוסקות בין היתר בעיבוד, ייצור, שיווק, אחסון ושינוע של חומרים מסוכנים.

פינוי פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה מכתיב שורה ארוכה של תקנים מחמירים עבור טיפול ופינוי נכון בפסולת של חומרים מסוכנים. בין היתר חברות נדרשות לפנות פסולת מסוכנת תוך שישה חודשים ממועד היווצרותה. הפינוי של הפסולת נדרש להתבצע בעזרת ציוד ומכלים מיוחדים ומתאימים ולהישלח לאתרים ייעודיים ומאושרים למטרה זו. בנוסף פינוי הפסולת יכול להתבצע רק על ידי גורם מוסמך בכלי רכב מורשים ועל ידי נהגים בעלי רישיון מתאים.

פינוי חומרים מסוכנים

לפינוי חומרים מסוכנים על ידי גורם מוסמך ובהתאם לדרישות משרד איכות הסביבה,  לעוד מידע ולקבלת וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם מיחזור טק בטלפון 050-5589821 או למייל Kobi.r.teck@gmail.com.